Fermate Oppland

Adresse: Østre Totenveg 120 P, 2816 Gjøvik (Musikkfolkehøgskolen Viken), se kartet nederst på siden.

Telefon: 99090807

Kontonr: 3000.14.71240

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker en samtale.

E-post: Ann.Helen.Aaslund@normisjon.no


Samtaler

·         En samtale på Fermate varer i 60 minutter

·         For en samtale betaler du kr 500 pr time.

·         Veiledning: kr. 500 pr time (kr 650 når arbeidsgiver betaler)

·         Samtalen avtales på forhånd via telefon eller e-post

Sjelesørgerne er underlagt taushetsplikt