Fermate Øst (Oslo)

Besøksadresse:  Staffeldtsgate 4, 0166 Oslo. (Se kartet nederst på siden)

Telefon 23 30 10 40.

E-post: post@fermate.no.

Postadresse: Postboks 7153 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Kontonr: 3000.21.93325.

Du kan bestille samtale ved å sende en mail til samtalebestilling@fermate.no eller ved å ringe 23 30 10 40.


Samtaler

  • For en samtale betaler du kr 550 pr time
  • Parsamtale: kr. 750
  • Veiledning: kr. 550 pr time (850 når arbeidsgiver betaler)
  • Parsamtale der begge er studenter kr. 500. Studentpris for en samtale kr. 450
  • Samtalen avtales på forhånd via telefon eller e-post
  • Sjelesørgerne er underlagt taushetsplikt