Fermate Øst

Besøksadresse:  Staffeldtsgate 4, 0166 Oslo. (Se kartet nederst på siden)

Telefon 23 30 10 40.

E-post: post@fermate.no.

Postadresse: Postboks 7153 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Kontonr: 3000.21.93325.

Du kan bestille samtale ved å sende en mail til samtalebestilling@fermate.no eller ved å ringe 23 30 10 40.


Samtaler

  • For en samtale betaler du kr 500 pr time

  • Parsamtale: kr. 600

  • Veiledning: kr. 500 pr time (650 når arbeidsgiver betaler)

  • Parsamtale der begge er studenter kr. 500. Studentpris for en samtale kr. 400

  • Samtalen avtales på forhånd via telefon eller e-post

  • Sjelesørgerne er underlagt taushetsplikt