Medarbeidere

Bjørnar Holmedal


koordinator/sjelesørger

Randi Synnøve Tjernæs


Sjelesørger

Utdannelse

Sosionom, diakon og hovedfag i diakoni og master i klinisk sjelesorg.

Kompetanseområder:

I utgangspunktet kan jeg snakke om alle temaer.

Sigmund Danielsen


Sjelesørger

Utdannelse

Kristendom, diakoni og familieterapi

Kompetanseområder:

Arbeider som sjelesørger i Fermate, Normisjon. Tidligere undervist i kristen sjelesorg ved Diakonova. Initiativtager og tidligere leder for Fermate, ressurssenter for sjelesorg og veiledning. Redaktør av boken: Nærhet – Når gudsbilde og selvbilde utfordres.

Tormod Kleiven


Sjelesørger

Utdannelse:

Sosionom, diakon og PhD i praktisk teologi som har relevans for sjelesorgstematikk.

Kompetansområder:

Seksuelle krenkelser, maktforståelse, skyld, skam, oppgjør og forsoningsarbeid, sorg, relasjonsutfordringer.