Velkommen til Fermate!

Når livet oppleves vanskelig, eller du står overfor viktige valg eller lengter etter endring eller fordypning i eget liv kan det være både være godt og nødvendig å samtale med en fagperson.

Hos Fermate møter du erfarne sjelesørgere som har tid og som kan følge deg gjennom prosesser. Vi vil møte alle, uavhengig av livssituasjon og livssyn, med omsorg og respekt. Vi ønsker å hjelpe den enkelte og familier til å ta egne, gode valg og ansvar for sine liv. Vårt møte med mennesker og vår veiledning er basert på kristen tro og etikk.

Vår erfaring er at en åpen, støttende og reflekterende samtale kan bidra til å styrke livstolkning og livsmestring.

En kan komme til samtale både som enkeltperson og som par. Våre sjelesørgere har taushetsplikt.

Om samtalepriser og samtalebestilling; se den enkelte avdelings informasjon.