Velkommen til Fermate!

De fleste av oss erfarer iblant at livet kan være vanskelig. Vi kan stå overfor viktige valg, få opplevelser som kjennes overveldende, eller lengte etter endring og fordypning i eget liv. Da kan det være fint å samtale med en kristen fagperson.

Hos Fermate møter du erfarne sjelesørgere som har tid og kompetanse til å følge deg gjennom prosesser. Vi ønsker å gå et stykke på veien sammen med mennesker i viktige livsprosesser.

Vår veiledning er basert på kristen livsfortolkning. Vi vil møte alle med omsorg og respekt, uavhengig av livssituasjon og livssyn. Vår erfaring er at en åpen, støttende og reflekterende samtale kan bidra til å gi håp og styrke livstolkning og livsmestring.

Vi tar imot både enkeltpersoner og par til samtale. Våre sjelesørgere har taushetsplikt. Du trenger ingen henvisning for å komme til samtaler hos oss. 

Om samtalepriser og samtalebestilling; se den enkelte avdelings informasjon..


Kvalitetssikring

Fermate sjelesorgsenter arbeider for at vårt samtaletilbud skal være preget av høy faglig kvalitet og etisk standard. Vi ønsker å være et sted der mennesker blir møtt med respekt og omsorg. Din opplevelse er viktig, derfor ønsker vi å gi alle som kommer til samtaler hos oss en mulighet for å gi oss sin tilbakemelding. Dette er helt frivillig, men din respons er til stor hjelp for både Fermate og sjelesørgerne. Innsendt skjema vil bli lest av leder for Fermate og evt den sjelesørgeren som du har vært til samtaler hos. Evalueringsskjema finner du HER.

Dersom du har opplevd krenkelser av mer alvorlig karakter, som krever oppfølging, har vi et eget klageskjema som skal brukes. Klageskjema og mer informasjon om hvordan du klager finner du HERAlle henvendelser tas på alvor og vil bli behandlet ut fra sitt omfang. Dine opplysninger vil bli behandlet med konfidensialitet.