Om oss

Fermate - Ressurssenter for samtale og veiledning

Eierskap

Fermate Østlandet eies og drives i fellesskap av Normisjons regioner Øst og Østfold, med hver sine avdelinger.

Basis

Ressurssenteret bygger sin virksomhet på Guds ord og Den norske Kirkes bekjennelsesskrifter.


Verdier

Kristen tro og etikk ligger til grunn for vårt menneskesyn og vårt møte med medmennesker.

Vår holdning til mennesker skal være preget av kjærlighet og respekt slik vi ser det praktisert i Jesu liv og eksempel, gjennom

  • nærhet til mennesker – ved å være tilgjengelig, tydelig og lyttende
  • nærhet til Gud  – ved å leve i lydhørhet og ved å søke hans vilje i Guds ord og bønn
  • nærhet til eget liv – ved å fremme åpenhet, ærlighet og sannhet.