Om oss


Eierskap

Fermate - Ressurssenter for samtale og veiledning eies av Normisjon, og er delt opp i ulike avdelinger som driftes regionalt. 
 

Basis

Ressurssenteret bygger sin virksomhet på Guds ord og Den norske Kirkes bekjennelsesskrifter.
 

Verdier

Kristen tro og etikk ligger til grunn for vårt menneskesyn og vårt møte med medmennesker.

Vår holdning til mennesker skal være preget av kjærlighet og respekt slik vi ser det praktisert i Jesu liv og eksempel, gjennom

  • nærhet til mennesker – ved å være tilgjengelig, tydelig og lyttende

  • nærhet til Gud  – ved å leve i lydhørhet og ved å søke hans vilje i Guds ord og bønn

  • nærhet til eget liv – ved å fremme åpenhet, ærlighet og sannhet.


Fermate - ressurssenter for samtale og veiledning er:

  • et sted der hele livets virkelighet kan snakkes om.

  • et sted der du møtes med omsorg og respekt uansett livssituasjon og livssyn.

  • et sted der du møter veiledning basert på kristen tro og etikk.

  • et sted der du møter noen som har tid og som kan f¿lge deg gjennom prosesser.


Kvalitetssikring

Fermate sjelesorgsenter arbeider for at vårt samtaletilbud skal være preget av høy faglig kvalitet og etisk standard. Vi ønsker å være et sted der mennesker blir møtt med respekt og omsorg. Din opplevelse er viktig, derfor ønsker vi å gi alle som kommer til samtaler hos oss en mulighet for å gi oss sin tilbakemelding. Dette er helt frivillig, men din respons er til stor hjelp for både Fermate og sjelesørgerne. Innsendt skjema vil bli lest av leder for Fermate og evt den sjelesørgeren som du har vært til samtaler hos. Evalueringsskjema finner du HER.

Dersom du har opplevd krenkelser av mer alvorlig karakter, som krever oppfølging, har vi et eget klageskjema som skal brukes. Klageskjema og mer informasjon om hvordan du klager finner du HERAlle henvendelser tas på alvor og vil bli behandlet ut fra sitt omfang. Dine opplysninger vil bli behandlet med konfidensialitet.