Om oss


Eierskap

Fermate - Ressurssenter for samtale og veiledning eies av Normisjon, og er delt opp i ulike avdelinger som driftes regionalt. 
 

Basis

Ressurssenteret bygger sin virksomhet på Guds ord og Den norske Kirkes bekjennelsesskrifter.
 

Verdier

Kristen tro og etikk ligger til grunn for vårt menneskesyn og vårt møte med medmennesker.

Vår holdning til mennesker skal være preget av kjærlighet og respekt slik vi ser det praktisert i Jesu liv og eksempel, gjennom

  • nærhet til mennesker – ved å være tilgjengelig, tydelig og lyttende

  • nærhet til Gud  – ved å leve i lydhørhet og ved å søke hans vilje i Guds ord og bønn

  • nærhet til eget liv – ved å fremme åpenhet, ærlighet og sannhet.


Fermate - ressurssenter for samtale og veiledning er:

  • et sted der hele livets virkelighet kan snakkes om.

  • et sted der du møtes med omsorg og respekt uansett livssituasjon og livssyn.

  • et sted der du møter veiledning basert p kristen tro og etikk.

  • et sted der du møter noen som har tid og som kan f¿lge deg gjennom prosesser.


Kvalitetssikring

Fermate sjelesorgsenter arbeider for at vårt samtaletilbud skal være preget av høy faglig kvalitet og etisk standard. Vi ønsker å være et sted der mennesker blir møtt med respekt og omsorg.

Vi vil gjerne få en tilbakemelding dersom du opplever at vi svikter på noen av disse områdene. Dersom du har spørsmål eller klager på praksisen til en av Fermates sjelesørgere ber vi deg om å ta kontakt med oss. Alle henvendelser tas på alvor og vil bli behandlet ut fra sitt omfang. Dine opplysninger vil bli behandlet med konfidensialitet. Klageskjema og mer informasjon om hvordan du klager til Fermate finner du HER