STØTT DIN LOKALE FERMATE-AVDELING

Hos Fermate ser vi individer bli oppreist og relasjoner som styrkes. Vi ser mange finne fram til en tro som gir livsmestring. I løpet av ett år har vi flere hundre samtaler, og mange sier at disse samtalene utgjør en viktig forskjell. 

Fermate mottar ingen økonomisk støtte fra det offentlige og vi er derfor avhengig av frivillige støttespillere. Derfor er vi svært takknemlig for ditt bidrag! Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan støtte din lokale Fermate-avdeling.


Fermate Øst (Oslo):
KONTO: 3000 14 71607
VIPPS: 589217
Merk din gave "Gave til Fermate Øst"

Fermate Østfold:
KONTO: 3000 28 03573
VIPPS: 110687
Merk din gave "Gave til Fermate Østfold"

Fermate Rogaland:
KONTO: 3000 14 71267
VIPPS: 545550
Merk din gave "Gave til Fermate Rogaland"

Fermate Sør: 
KONTO: 8220 02 82600
VIPPS: 94272
Merk din gave "Gave til Fermate Sør"

Fermate Sunnmøre:
KONTO: 3910 66 17159
VIPPS: 576672
Merk din gave "Gave til Fermate Sunnmøre