Samtaler

Sjelesorg innebærer blant annet den samtalen som på grunnlag av Guds ord og vilje består i å gå et stykke av livsveien sammen med et eller flere mennesker

  • med støttende og utfordrende omsorg
  • i onde og gode dager
  • for å formidle tro, håp og kjærlighet.

Med veiledning tenker vi på en erfaringsorientert læringsprosess hvor den veiledede gjennom samtaler gis mulighet for å utvikle seg selv, vokse i selverkjennelse og styrkes i den kristne tro. Tyngdepunktet i veiledning ligger i brytningen mellom person, tjeneste og tro. Veiledning kan skje både i gruppe og individuelt.


Samtaler

Om samtalepriser; se den enkelte avdelings informasjon.
Samtalen avtales på forhånd via telefon eller e-post.
Sjelesørgerne er underlagt taushetsplikt.