10-årsjubileum Fermate Østfold 17. september kl 17.00 i Betlehem Borgen

Fermate Østfold fyller 10 år i 2023, og vi ønsker å feire sammen med DEG! Velkommen til Normisjon Betlehem Borgen søndag den 17. september kl 17.00

Les mer

FORENINGSBESØK, KURS OG ANDAKT I REGI AV FERMATE

Ønsker dere at vi kommer og informerer om hva Fermate sjelesorgsenter kan tilby? Vi kommer gjerne og besøker dere! Vi holder også kurs, andakter og seminar på forespørsel.

Les mer

LIVSERFARING OG GUDSBILDER - GRATIS DIGITALT KURS

I ulike livsfaser kan våre forestillinger om oss selv, omgivelsene og Gud bli utfordret. Fermate Rogaland har laget et videobasert kurs som kan gi deg mer innsikt i hvordan alt henger sammen.

Les mer