Gratis kurs - Styrk ditt selvbilde og din identitet

Mange strever med selvbilde og identitet. Fermate Rogaland har laget et videobasert kurs, som kan hjelpe deg et stykke på veien

Les mer

FERMATE OSLO: Parkurset Gottmans 7 prinsipper for gode samliv

På tide å investere litt i par-relasjonen? I høst arrangerer Fermate Oslo det anerkjente parkurset GOTTMANS 7 PRINSIPPER FOR GODE SAMLIV i samarbeid med Storsalen menighet og Solide Samliv.

Les mer

NYHET: GRATIS DIGITALT KURS ? LIVSERFARING OG GUDSBILDER

I ulike livsfaser kan våre forestillinger om oss selv, omgivelsene og Gud bli utfordret. Fermate Rogaland har laget et videobasert kurs som kan gi deg mer innsikt i hvordan alt henger sammen.

Les mer