Medarbeidere

Therese Andreassen


Arbeid/utdannelse:

Therese er utdannet sosionom og har en master i diakoni. Therese er leder for Fermate siden 2019. Hun har vært fagansvarlig og jobbet med tett individuell oppfølging på Nav, som diakon, familieveileder og leder for Acta region Øst.

Kompetanseområder: 

Therese har mye erfaring fra samtalepraksis, og er særlig engasjert i temaer som berører gudsbilde og selvbilde.

Marianne Rodriguez Nygaard


Arbeid/utdannelse:

Sykepleier, diakon og PhD innen praktisk teologi. Marianne underviser, veileder og forsker på temaer som har relevans for sjelesorg. Hun er førsteamanuensis ved VID Vitenskapelige Høgskole.

Kompetansområder:

Marianne har særlig kompetanse på temaområder som handler om helende erfaringer og prosesser, sorg og tilknytningsperspektiver.

Bjørnar Holmedal


Arbeid/utdannelse:

Bjørnar er sjelesørger og tidligere leder for Fermate – og har sin sjelesorgsutdannelse fra Diakonova. Han er tidligere mangeårig regionleder for Normisjon i Østfold og jobber i dag i det private næringsliv.

Kompetanseområder:

Bjørnar har god erfaring som medvandrer og sjelesørger for mennesker i møte med livets utfordringer.

Område: 

Bjørnar tar imot til samtale i området rundt Indre Østfold og Aurskog-Høland. 

Randi Synnøve Tjernæs


Sjelesørger

Arbeid/utdannelse

Randi er høgskolelektor ved VID vitenskaplige høgskole. Sosionom, diakon, hovedfag i diakoni samt master i klinisk sjelesorg.

Kompetanseområder:

Randi har lang erfaring med å ta imot personer til sjelesorgsamtaler, og er åpen for å snakke om alle temaer.

Sigmund Danielsen


Sjelesørger

Arbeid/utdannelse:

Sigmund arbeidet som sjelesørger og leder for Fermate fram til han gikk av med pensjon i 2018. Han har tidligere undervist i kristen sjelesorg ved Diakonova. Utdanningsbakgrunn innen kristendom, diakoni og familieterapi. Sigmund er initiativtaker, og la grunnmuren for Fermate. 

Kompetanseområder:

Sigmund har lang erfaring som sjelesørger. Han er også redaktør av boken: Nærhet – Når gudsbilde og selvbilde utfordres.

Tormod Kleiven


Sjelesørger

Arbeid/utdannelse:

Sosionom, diakon og PhD i praktisk teologi som har relevans for sjelesorgstematikk. Tormod er professor og leder ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskaplige høgskole.

Kompetansområder:

Tormod har særlig kompetanse på temaområder som handler om seksuelle krenkelser, maktforståelse, skyld, skam, oppgjør og forsoningsarbeid, sorg og relasjonsutfordringer.

Sigfrid Fremstad


Sjelesørger

Arbeid/utdannelse:

Sigfrid er utdannet helsesykepleier og familieterapeut. Hun arbeider innen helsetjenesten.

Kompetanseområder:

Sigfrid har solid erfaring fra barne- og familiearbeid, og særlig kompetanse innen barne-, familie- og partematikk. 

Andreas Ruud


Sjelesørger

Arbeid/utdannelse:

Andreas har jobbet som lærer ved Bibelskolen Fjellhaug. Han har fullført sjelesorgstudiet ved VID vitenskaplige høgskole, har en master i teologi og misjon samt er utdannet innen pedagogikk. 

Kompetanseområder:

 

Andreas har tidligere jobbet som lærer ved Bibelskolen Fjeldhaug. Han har mye erfaring av samtaler og veiledning med ungdommer/unge voksne, og har dessuten ledet tros- og livshistoriegrupper for mastergradsstudenter ved sjelesorgstudiet.

Magne Torbjørnsen


Sjelesørger

Arbeid/utdannelse:

Magne har en cand.theol fra MF, og er prest i Den norske kirke. Han har tidligere jobbet som høyskolelektor ved Diakonova, der han hadde ansvar for studiet kristen sjelesorg. Magne har også en Doctor of Ministry fra Fuller Theological Seminary. 

Kompetanseområder:

Magne har lang erfaring med å ta i mot mennesker til samtale, både som prest i kirken og som tidligere leder og sjelesørger for Fermate.