Medarbeidere

Therese Andreassen


Leder og sjelesørger

Arbeid/utdannelse:

Therese er utdannet sosionom og har en master i diakoni. Therese er leder for Fermate siden 2019. Hun har jobbet med tett individuell oppfølging på Nav, som diakon, familieveileder og leder for Acta region Øst.

Kompetanseområder: 

Therese har mye erfaring fra samtalepraksis, og er særlig engasjert i temaer som berører gudsbilde og selvbilde.

Randi Synnøve Tjernæs


Sjelesørger

Arbeid/utdannelse

Randi er høgskolelektor ved VID vitenskaplige høgskole. Sosionom, diakon, hovedfag i diakoni samt master i klinisk sjelesorg.

Kompetanseområder:

Randi har lang erfaring med å ta imot personer til sjelesorgsamtaler, og er åpen for å snakke om alle temaer.

Sigmund Danielsen


Sjelesørger

Arbeid/utdannelse:

Sigmund arbeidet som sjelesørger og leder for Fermate fram til han gikk av med pensjon i 2018. Han har tidligere undervist i kristen sjelesorg ved Diakonova. Utdanningsbakgrunn innen kristendom, diakoni og familieterapi. Sigmund er initiativtaker, og la grunnmuren for Fermate. 

Kompetanseområder:

Sigmund har lang erfaring som sjelesørger. Han er også redaktør av boken: Nærhet – Når gudsbilde og selvbilde utfordres.

Tormod Kleiven


Sjelesørger

Arbeid/utdannelse:

Sosionom, diakon og PhD i praktisk teologi som har relevans for sjelesorgstematikk. Tormod er professor og leder ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskaplige høgskole.

Kompetansområder:

Tormod har særlig kompetanse på temaområder som handler om seksuelle krenkelser, maktforståelse, skyld, skam, oppgjør og forsoningsarbeid, sorg og relasjonsutfordringer.

Torborg Aalen Leenderts


Sjelesørger

Arbeid/utdannelse:

Før Torborg gikk av med pensjon jobbet hun som førstelektor ved Diakonhjemmet høgskole og Diakonova. Hun er utdannet sosionom med videreutdanning i familieterapi.

Kompetanseområder:

Gjennom undervisning, forfatterskap og sjelesørgerisk praksis har Torborg arbeidet mye med hvordan lidelsen kan utfordre tro og gudsbilde. Hun har også solid erfaring fra arbeid med par og familier. 

Sigfrid Fremstad


Sjelesørger

Arbeid/utdannelse:

Sigfrid er utdannet helsesykepleier og har en master i familieterapi og systemisk praksis. Hun arbeider innen helsetjenesten.

Kompetanseområder:

Sigfrid har solid erfaring fra barne- og familiearbeid, og særlig kompetanse innen barne-, familie- og partematikk. 

Ellen Høeg Bjerke


Sjelesørger

Arbeid/utdannelse: 

Ellen er utdannet sykepleier, og har en master i yrkesdidaktikk. Hun har også videreutdanning i veiledning/coaching og er instruktør i mindfulness. Ellen jobber som høyskolelektor ved VID vitenskapelige høyskole, og er instruktør i mindfulness.

Kompetanseområder: 

Ellen har mye erfaring med veiledning og samtaler med studenter

Andreas Ruud


Sjelesørger

Arbeid/utdannelse:

Andreas har jobbet som lærer ved Bibelskolen Fjellhaug. Han har fullført sjelesorgstudiet ved VID vitenskaplige høgskole, har en master i teologi og misjon samt er utdannet innen pedagogikk. 

Kompetanseområder:

Andreas har mye erfaring av samtaler og veiledning med ungdommer/unge voksne. Han har også vært praksisveileder for de ansatte miljøarbeiderne ved Bibelskolen Fjeldhaug.