FERMATE OSLO: Parkurset Gottmans 7 prinsipper for gode samliv

Gottman samlivskurs er utviklet av professor John Gottman. Gottman regnes som verdens fremste forsker på parforhold og faktorer som fremmer livslange ekteskap. Kurset er egnet for par i alle aldre der begge partene deltar - fordi man vil få det bedre som par. Det består av undervisning, oppgaver som partnerne gjør hver for seg og samtalepunkter paret jobber sammen om. Kurset bygger på innholdet i Gottmans bok: Hemmeligheten bak et lykkelig parforhold. Syv nøkler fra verdens fremste samlivsforsker

Dere lærer:

  • Styrke kjennskap til hverandre
  • Bygge vennskap og tillit
  • Gjenkjenne og møte invitasjoner til følelsesmessig kontakt
  • Konfliktløsning
  • Hvordan støtte hverandre
  • Utvikle felles historie, verdier og mål

Sted: Storsalen menighet, Staffeldtsgate 4 i Oslo (hovedinngangen).  

Tid: 
Fredag 15. oktober kl 18.30-21.00
Lørdag 16. oktober kl 10.00-17.00
Tirsdag 26. oktober kl 18.30-21.00
Tirsdag 9. november kl 18.30-21.00

Pris: 1600,- pr par. 
Inkludert i prisen er undervisning, kursmateriell og bevertning.

Mer informasjon og påmelding HER senest 8. oktober. 

Spørsmål? Kontakst oss på post@fermate.no