Manipulasjon i åndelig forkledning

71416ArneTordSveinall_resize.JPG
Arne Tord Sveinall var foredragsholder på kurset i Fermate, Østfold 29. januar.

Hele 45 personer deltok på temakvelden, som ble arrangert på Betlehem, Borgen.

- Spørsmål kan også være våpen, sa Sveinall, og nevnte eksemplene: - Du har vel merket at jeg har bedt for deg? Eller – Tror du Gud er stor nok til å helbrede deg?

Han nevnte også eksempler på følgende utsagn, som kan virke manipulerende: - Jeg har fått fred for, eller – Folk sier at…

Latterliggjøring kan også være utbredt. – At jeg skulle oppleve slike synspunkter på vårt årsmøte….., er ett eksempel, fremholdt Sveinall.

Teologen og instituttlektoren påpekte at det også blir galt når følelser brukes i stedet for argumenter.

- Det kan skje at det i fellesskapet ikke er plass til å være meg eller at jeg kan snakke ærlig om livet. Det kan skje der det bli en usunn avstand mellom ideal og virkelighet. Da kan det skapes skyldfølelse, skamfullhet og dårlig samvittighet som ikke er sunn.

- Skyldfølelse er kongeveien til manipulasjon, og sårbarhet er åkeren for manipulasjon, sa Sveinall.

Foredragsholderen holdt frem at sunt åndelig fellesskap forutsetter blant annet rimelig stabilitet i humør og adferd. – Stikkordet er forutsigbarhet og at en kan innrømme at livet er vanskelig.

- Du skal oppleve deg forstått, og ikke bare forklart. Det skal være rom for å ta opp vanskelige spørsmål og begrunne uenighet, la han til.

Sveinall sa at også åpenhet er avgjørende. – Det skal ikke være noen skjult agenda, ingen ”elitegruppe”, men tydelighet. Sunnheten er raus og sunt lederskap viser seg gjennom aksept av forskjeller og ulike personlighetstyper.

- Diakonal profil er viktig, med et apparat for dem som faller utenfor. Opp til alteret skal en inviteres med hele seg og alle problemene. Skam skal møtes med velsignelse, mens sann skyld skal bekjennes og gjøres opp og tilgis.

- Vi må ikke oppføre oss på jorden som om vi er i himmelen, sa Sveinall til den lyttende forsamlingen.

Det var også runder med spørsmål til foredragsholderen og summing rundt bordene.

71417SigmundDanielsen_resize.JPG
Leder av Fermate Østfold, Sigmund Danielsen, ledet kurskvelden.